Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας
Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται  από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας.Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε εδώ.