Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 49€

Ασφαλείς Συναλλαγές

Μεγάλη Ποικιλία Παιχνιδιών

GUI ELEMENTS

Primary Colors

 • PRIMARY: #EF4023
 • PRIMARY HOVER: #DE2000
 • SECONDARY: #FAD81D
 • SECONDARY: HOVER #EEC900
 • TERTIARY: #54A4EE

Complementary colors

 • GRAY DARK: #505050
 • GRAY DARK VERY: #343434
 • GRAY: #747474
 • GRAY ALT: #D7D7D7
 • GRAY LIGHT: #CFCFCF
 • BEIGE: #F5EFE1
 • BEIGE LIGHT: #F9F9F9
 • ORANGE LIGHT: #F9F5EC
 • BLUE LIGHT: #C4EDF0
 • BLUE LIGHT HOVER: #93DEE3
 • WHITE NEUTRAL: #F6F6F8
 • SUCCESS: #98DEAB
 • BLUE SKY: #E4F9FB

Typography

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Paragraph content Italic

Buttons

Round button
Close button
Fav button
Button only icon example
Button only icon example

Icons

 • account
 • add
 • age1
 • age1Hover
 • age2
 • age2Hover
 • age3
 • age3Hover
 • age4
 • age4Hover
 • age5
 • age5Hover
 • age6
 • age6Hover
 • age7
 • age7Hover
 • age8
 • age8Hover
 • arrowDown
 • arrowLeft
 • arrowLeftLong
 • arrowRight
 • arrowUp
 • backgroundCircle
 • badgeCars
 • burger
 • calendar
 • card
 • cart
 • checkCircle
 • checkCircle2
 • close
 • contactMail
 • contactPhone
 • contactPin
 • decorationBow
 • decorationStars
 • decorationStars2
 • delete
 • download
 • edit
 • expand
 • facebook
 • fail
 • filters
 • heart
 • heartBorder
 • helpPhone
 • helpQuestion
 • helpReturn
 • info
 • instagram
 • mail
 • minus
 • minusBold
 • paperclip
 • pinterest
 • play
 • plus
 • plusBold
 • remove
 • resend
 • return
 • search
 • star
 • starBorder
 • starHalf
 • success
 • sun
 • tick
 • tickCircled
 • toy
 • transport
 • twitter
 • visibility
 • visibilityOff
 • youtube