Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 49€

Ασφαλείς Συναλλαγές

Μεγάλη Ποικιλία Παιχνιδιών

Όροι και προϋποθέσεις Black Friday

1. Το δεύτερο προϊόν να είναι ίσης ή μικρότερης αξίας.

2. Η προσφορά δεν ισχύει για πληρωμές με Δωροεπιταγές εταιριών ή οργανισμών.

3. Η προσφορά δεν ισχύει για έκδοση τιμολογίου και έκδοση Tax Free.

4. Η προσφορά ισχύει για αγορές μέχρι 3 τεμαχίων ανά κωδικό προϊόντος για κάθε καταναλωτή.

5. H προσφορά δεν ισχύει για αγορά Gift Card & e-Gift Card.

6. Προωθητική ενέργεια σύμφωνα με τις εγκυκλίους Α4-1634/05, Α4-1875/05, Α4-1058/08.

1. The second product must be of equal or lesser value.
2. The offer is not valid for payments with Gift Vouchers of companies or organizations.
3. The offer is not valid for the issuance of invoices as well as for Tax Free shopping.
4. The offer is valid for purchases of up to 3 pieces per product code, for each customer.
5. The offer is not valid for purchases of Gift Card & e-Gift Card
6. Promotional action in accordance with circulars Α4-1634/05, Α4-1875/05, Α4-1058/08.