Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 49€

Ασφαλείς Συναλλαγές

Μεγάλη Ποικιλία Παιχνιδιών

Όροι Διαγωνισμού 20 χρόνια Peppa

Στοιχεία Διοργανώτριας

 1. Ο διαγωνισμός “Μεγάλος Διαγωνισμός 20 χρόνια Peppaδιοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «Γ. Ν. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Αγίας Παρασκευής 19 & Κυνουρίας (τηλ: 210 5755112, φαξ: 2105733359).

Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Διαγωνιζόμενων

 1. Στο διαγωνισμό “Μεγάλος Διαγωνισμός 20 χρόνια Peppaμπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, οι οποίοι έχουν ικανότητα προς δικαιοπραξία. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό “Μεγάλος Διαγωνισμός 20 χρόνια Peppaοι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια Εταιρεία καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι β’ βαθμού εξ αγχιστείας. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου. Δεν υπάρχει περιορισμός στις συμμετοχές. Κάθε αγορά προϊόντων Peppa αποτελεί και μία συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Περιγραφή & Διάρκεια Διαγωνισμού

 1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο κατάστημα Μουστάκας στο Περιστέρι, που εδρεύει επί της οδού Λούβαρη 17 και Χρ. Λαδά από την …….έως και…...
 2. Η κλήρωση των δώδεκα (12) νικητών θα πραγματοποιηθεί την…….στο κατάστημα Μουστάκας στο Περιστέρι στο πλαίσιο της εμφάνισης της Peppa που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στο κατάστημα.
 3. Εκτός των ως άνω δώδεκα (12) νικητών θα υπάρχει και κλήρωση ισάριθμων αναπληρωματικών νικητών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η διαφάνεια του διαγωνισμού
 4. Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνεται με την ανάρτηση των ονομάτων τους στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα https://www.moustakastoys.gr/nikites-diagonismou-20-xronia-peppa  στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Διοργανώτριας εταιρίας
 5. Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνεται με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που οι συμμετέχοντες έχουν δηλώσει, είτε με κλήση στο τηλέφωνο που επίσης έχει δηλωθεί στο δελτίο συμμετοχής.

Τα Δώρα του Διαγωνισμού

 1. Το έπαθλο αποτελείται από……………….και θα δοθεί αντίστοιχα σε δώδεκα (12) τυχερούς νικητές.

 

Συγκεκριμένα τα δώρα είναι:

 

 

Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό, όροι και προϋποθέσεις

 1. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος Peppa ανεξαρτήτως αξίας αποκλειστικά και μόνο από το κατάστημα Μουστάκας Περιστερίου κατά την ως άνω αναφερόμενη χρονική διάρκεια.
 2. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση απαιτείται η συμπλήρωση του δελτίου συμμετοχής που θα δίδεται με κάθε αγορά προϊόντων Peppa από τα ταμεία του καταστήματος, η αποδοχή των όρων διαγωνισμού και η τοποθέτηση του συμπληρωμένου δελτίου συμμετοχής στις ειδικές κάλπες που θα υπάρχουν σε κάθε κατάστημα. Καθένας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει πάνω από μία φορά με την προϋπόθεση πως θα υπάρχει αγορά προϊόντων Peppa.
 3. Δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα.
 4. Κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι τα στοιχεία που δήλωσε για τη συμμετοχή του στην κλήρωση είναι τα ακριβή και αληθή του στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωσή της έναντι του συμμετέχοντος.
 5. Η Διοργανώτρια  εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για εξαιρετικούς λόγους ή για λόγους  ανωτέρας βίας να παρατείνει ή μειώσει τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού “Μεγάλος Διαγωνισμός 20 χρόνια Peppaακόμη και να τον αναβάλλει, ματαιώσει ή ακυρώσει καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, ακόμη και μετά την ανάδειξη των νικητών, αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με σχετική ανακοίνωσή της στη σελίδα της https://www.moustakastoys.gr/peppa-contest χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση κατά την εύλογη κρίση της.
 6. O διαγωνισμός “Μεγάλος Διαγωνισμός 20 χρόνια Peppaθα λάβει χώρα αποκλειστικά και μόνο μέσω του ανωτέρω περιγραφόμενου τρόπου συμμετοχής. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια εταιρεία δεν λαμβάνει αμοιβή οιασδήποτε φύσεως για την συμμετοχή κάθε υποψηφίου. 
 7. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή με άλλα προϊόντα ή με υπηρεσίες διαφορετικά από όσα ρητά διατίθενται με την παρούσα στον νικητή.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων, αποδοχή και παραλαβή δώρου

 1. Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της κλήρωσης στη σελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας https://www.moustakastoys.gr/nikites-diagonismou-20-xronia-peppa & σε ημεροχρονολογία επιλογής της Διοργανώτριας. Θα υπάρχει επίσης επικοινωνία μέσω e-mail ή τηλεφωνική επικοινωνία με τους νικητές.
 2. Συγκεκριμένα, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών, η Διοργανώτρια θα επιχειρεί ηλεκτρονική ή τηλεφωνική επικοινωνία με τους νικητές στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στον τηλεφωνικό αριθμό, που οι ίδιοι έχουν δώσει στο δελτίο συμμετοχής, ώστε να τους ενημερώσουν για τον τρόπο παραλαβής του δώρου. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των νικητών δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον νικητή ή κάποιος νικητής δεν αποδεχτεί τελικά το δώρο, χάνει το σχετικό δώρο το οποίο μεταβιβάζεται σε αναπληρωματικό νικητή.
 3. Ο νικητής θα έχει δικαίωμα να παραλάβει το δώρο του από οποιοδήποτε κατάστημα της εταιρίας Μουστάκας επιθυμεί προσκομίζοντας την Αστυνομική του Ταυτότητα ή Διαβατήριο. Ο νικητής στην επικοινωνία με τη Διοργανώτρια θα πρέπει να δηλώσει το κατάστημα που τον εξυπηρετεί να παραλάβει το δώρο του ώστε να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα του δώρου κατά την ημερομηνία παραλαβής. Η παραλαβή του δώρου θα πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση των νικητών.
 4. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής επιθυμεί να του αποσταλεί το δώρο ταχυδρομικώς, θα πρέπει να στείλει e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση orders@moustakastoys.gr, δηλώνοντας τη διεύθυνση αποστολής. Σε αυτή τη περίπτωση τα έξοδα αποστολής βαρύνουν αποκλειστικά τον νικητή.
 5. Η Διοργανώτρια  εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν παραλάβει το δώρο του.
 6. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα δώρα αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της.
 7. Εάν μετά την ανάδειξη των νικητών, διαπιστωθεί ότι κάποιος από αυτούς δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να ανακαλέσει το δώρο.
 8. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας εταιρείας.

Ευθύνης της Διοργανώτριας Εταιρείας

 1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη συγκέντρωση των συμμετοχών, τη διενέργεια της κλήρωσης, την ενημέρωση των νικητών και τη διάθεση των δώρων σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους. Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, την ειδοποίηση των νικητών και την παράδοση των δώρων, η Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη για την ποιότητα και τις αναγραφόμενες ιδιότητες των δώρων, τυχόν ελαττώματα αυτών ή του διαγωνισμού, τυχόν βλάβη-ζημία για οποιονδήποτε λόγο από το δώρο και την χρήση αυτού, καθώς και για κάθε πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά οποιασδήποτε από τις σχετιζόμενες με το δώρο εταιρείες.

 

 

Δημοσιότητα των Όρων Συμμετοχής

 1. Οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό, θα βρίσκονται δημοσιευμένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας εταιρείας https://www.moustakastoys.gr/peppa-contest.καθ’ όλη την διάρκεια του παρόντος και μέχρι την ανάδειξη των νικητών και την παραλαβή των δώρων. Η ανάγνωση των Όρων προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικαιοπρακτική ικανότητα. Επιπλέον, οι όροι θα βρίσκονται δίπλα στην κάλπη διαγωνισμού που θα τοποθετηθεί στο κατάστημα Μουστάκας στο Περιστέρι για τον Διαγωνισμό.
 2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του, ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Περιστερίου Λαζάρου Μαρία του Χρήστου (Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 5 ) – τηλ: 210-5755001.

Δημοσιότητα και προβολή του Διαγωνισμού

 1. Η Διοργανώτρια εταιρεία, η οποία διεξάγει τον Διαγωνισμό για σκοπούς μάρκετινγκ, πέρα από την ως άνω περιγραφόμενη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, έχει έννομο συμφέρον και δύναται να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση του Διαγωνισμού, δημοσιοποιώντας υλικό από αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των νικητών, σε οποιοδήποτε έντυπο, μέσο κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς οι συμμετέχοντες να δικαιούνται την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί την ως άνω δημοσιοποίηση ή άλλη ανακοίνωση σχετική με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την χορήγηση του δώρου.

Ανεπιφύλακτη Αποδοχή των όρων

 1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό “Μεγάλος Διαγωνισμός 20 χρόνια Peppaπροϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού στο σύνολό τους εκ μέρους του συμμετέχοντος και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτησή του από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

 1. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία προκύψει σχετικά τους παρόντες όρους που αφορούν στον Διαγωνισμό θα λύεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ενώ αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 

 

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των συμμετεχόντων.

 

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ενημέρωση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ” (“Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων” ή “GDPR”).

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων είναι η Διοργανώτρια Εταιρεία με την επωνυμία «Γ. Ν. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ».

Τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνονται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία για τις ανάγκες του διαγωνισμού είναι το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου, το e-mail και η ηλικία, καθώς ο διαγωνισμός απευθύνεται όπως αναφέρεται και στους γενικούς όρους μόνο σε ενήλικες.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της θα επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό που θα συλλέγονται κατά τη διενέργειά του, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των δώρων στους νικητές του Διαγωνισμού. Από τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα, μόνο τα ονοματεπώνυμα των νικητών θα δημοσιεύονται για λόγους διαφάνειας από τη Διοργανώτρια εταιρεία στη σελίδα της Διοργανώτριας εταιρείας https://www.moustakastoys.gr

Περαιτέρω, η Διοργανώτρια εταιρεία, η οποία διεξάγει τον Διαγωνισμό για σκοπούς μάρκετινγκ, πέρα από την ως άνω περιγραφόμενη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, έχει έννομο συμφέρον και δύναται να δημοσιοποιεί και να προβάλει τον διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς. Στο πλαίσιο διαφήμισης του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια Εταιρεία μπορεί να δημοσιοποιήσει τα ονομάτων των νικητών, σε οποιοδήποτε έντυπο, μέσο κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό πλην των νικητών θα καταστρέφονται ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού για νόμιμους λόγους (π.χ. αποδεικτικούς).

Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους, δηλαδή αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση των τυχόν ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών τους δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

 Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, οι Συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη Διοργανώτρια, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση GDPR@moustakastoys.gr. Τέλος, οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των αναφερομένων δικαιωμάτων η Διοργανώτρια Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας τον αιτούντα γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους του άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων του σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016).